Iron

Iron

Search Brand • Walton Steam Iron WIR-SC03
  Walton Steam Iron WIR-SC03
  Tk 1,650.00
  Model WIR-SC03
  View Details
 • Walton Steam Iron WIR-S11
  Walton Steam Iron WIR-S11
  Tk 1,700.00
  Model WIR-S11
  View Details
 • Walton Heavy Dry Iron WIR-HD03
  Walton Heavy Dry Iron WIR-HD03
  Tk 1,380.00
  Model WIR-HD03
  View Details
 • Walton Heavy Dry Iron WIR-HD02
  Walton Heavy Dry Iron WIR-HD02
  Tk 1,320.00
  Model WIR-HD02 (Heavy Dry Iron) - High performance he
  View Details
 • Walton Heavy Dry Iron WIR-HD01
  Walton Heavy Dry Iron WIR-HD01
  Tk 1,290.00
  Model WIR-HD01
  View Details
 • Walton Steam Iron WIR-S09
  Walton Steam Iron WIR-S09
  Tk 800.00
  Model WIR-S09
  View Details
 • Walton Steam Iron WIR-S07
  Walton Steam Iron WIR-S07
  Tk 1,370.00
  Model WIR-S07
  View Details
 • Conion Iron YPF-6156
  Conion Iron YPF-6156
  Tk 1,790.00
  Model YPF-6156
  View Details
 • Conion Iron YPF-650
  Conion Iron YPF-650
  Tk 1,090.00
  Model YPF-650
  View Details
 • Walton Steam Iron WIR-S07
  Walton Steam Iron WIR-S07
  Tk 1,370.00
  Model WIR-S07
  View Details
 • Walton Steam Iron WIR-S09
  Walton Steam Iron WIR-S09
  Tk 800.00
  Model WIR-S09
  View Details
 • Canca Steam Iron ABE-SI 6137
  Canca Steam Iron ABE-SI 6137
  Tk 1,200.00
  Model ABE-SI 6137
  View Details
 • Canca Dry And Spray Iron ABE-DI2005
  Canca Dry And Spray Iron ABE-DI2005
  Tk 1,800.00
  Model ABE-DI2005
  View Details
 • Canca Dry Iron ABE-DI2005
  Canca Dry Iron ABE-DI2005
  Tk 1,800.00
  Model ABE-DI2005
  View Details
 • Canca Iron ABE-SI 6137
  Canca Iron ABE-SI 6137
  Tk 1,169.00
  Model ABE-SI 6137
  View Details
 • Canca Iron ABE-SI 6137
  Canca Iron ABE-SI 6137
  Tk 1,169.00
  Model ABE-SI 6137
  View Details
 • Philips Dry Iron GC160/02
  Philips Dry Iron GC160/02
  Tk 1,950.00
  Model GC160/02
  View Details
 • Philips Steam Iron GC-1418
  Philips Steam Iron GC-1418
  Tk 1,950.00
  Model GC-1418
  View Details
 • Philips Steam Iron GC1480
  Philips Steam Iron GC1480
  Tk 2,200.00
  Model GC1480
  View Details
 • Philips Dry Iron GC121
  Philips Dry Iron GC121
  Tk 1,400.00
  Model GC121
  View Details
Load More
Latest News
 • শার্প ইনভার্টার রেফ্রিজারেটর SJ-EX3153-SL মূল্য ও রিভিউ
  2020-03-28
  শার্প রেফ্রিজারেটর জাপানি টেকনোলজিতে প্রস্তুত করা হয়।এজন্য শার্প এর গুনগত মান অন্য রেফ্রিজারেটর এর থেকে আলাদা।দেশি ব্র্যান্ডের তুলনায় শার্প এর দাম একটু বেশি হওয়ার কারণে শার্প রেফ্রিজারেটরের দিকে একটু কম আগ্র... More English
 • সহজ কিস্তিতে বিশ্বমানের হোম অ্যাপ্লায়েন্স
  2020-03-26
  ট্রান্সকম ডিজিটাল শো-রুমে পছন্দের ফ্রিজ, এসি বা টিভি কিনুন সহজ কিস্তিতে।বিশ্বমানের হোম অ্যাপ্লায়েন্স ব্র্যান্ড এর অরিজিনাল পণ্য বিক্রয়-এ ট্রান্সটেক ডিজিটাল একটি স্মনামধন্য শো-রুম।স্যামস্যাং, ট্রান্সটেক, ওয়ার্... More English